Hạng mụcSố cửa sổ
(chạy tối đa)
Số thángGiáGhi chú
Auto VLTKM Pro - 3 Tháng83 tháng
(70k/tháng)
210,000 vnđTặng 2 VIP 3 tháng (*)
Auto VLTKM Pro - 6 Tháng86 tháng
(60k/tháng)
360,000 vnđTiết kiệm 15%
Tặng 2 VIP 6 tháng (*)
Auto VLTKM Pro - 9 Tháng89 tháng
(50k/tháng)
450,000 vnđTiết kiệm 29%
Tặng 2 VIP 9 tháng (*)
Auto VLTKM Pro - 12 Tháng812 tháng
(40k/tháng)
480,000 vnđTiết kiệm 43%
Tặng 2 VIP 12 tháng (*)
Auto VLTKM Pro - Vĩnh viễn8Vĩnh viễn
(~20k/tháng)
600,000 vnđTiết kiệm 72%
Thêm 4 cửa sổ+4-100,000 vnđThời gian sử dụng tính theo thời gian auto đã mua
Thêm 1 VIP 101 tháng50,000 vnđVIP 1 là tính năng mua thêm dùng để cày clone
VIP 1 không phải cửa sổ
VIP 1 mua thêm cho auto (mục 1) đã có
Thêm 1 VIP 201 tháng50,000 vnđVIP 2 là tính năng mua thêm dùng để chạy script clone và rao vặt
VIP 2 không phải cửa sổ
VIP 2 mua thêm cho auto (mục 1) đã có

(*): Thời gian ưu đãi có hạn
(*): Tính năng ưu đãi sẽ được tự động + thêm trong vòng 24h sau khi kích hoạt bản quyền