Chào mừng Quốc Tế Phụ Nữ

1. Nội dung:
– Giảm ngay 50% cho khách hàng là nữ mua auto trong ngày 8/3 (không cộng dồn các ưu đãi khác)

2. Đối tượng:
– Khách hàng là nữ

3. Thời gian áp dụng:
– Từ 0h0 ngày 08/03/2017 đến hết ngày 08/03/2017
– Thời gian khuyến mãi được tính bằng thời gian nhận email, tin nhắn hoặc chuyển khoản thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *