Dưới đây là các điều khoản cam kết và đồng ý cam kết khi sử dụng Auto VLTKM

1. Điều 1: CAM KẾT Auto không can thiệp vào game, không gây ảnh hưởng đến game, không làm người sử dụng bị block acc.

2. Điều 2: CAM KẾT Auto không chứa phần mềm độc hại gây ảnh hưởng đến máy người sử dụng. Cơ chế sử dụng chuột, bàn phím và tự động cập nhật làm chương trình bị nhận dạng nhầm là virus. Xem chi tiết tại đây

3. Điều 3: Đối với tính năng Auto Login (tính năng xuất hiện từ phiên bản 2.1), CAM KẾT mã hóa thông tin tài khoản game của người sử dụng. KHÔNG SỬ DỤNG, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LƯU TRỮ các thông tin này ra khỏi máy khách hàng. Nếu tình trạng mất tài khoản xẩy ra thì nguyên nhân không phải do tính năng này

4. Điều 4: Khi sử dụng tính năng Auto Login (tính năng cộng thêm), tức khách hàng đã đồng ý với cam kết tại điều 3. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát này (nếu có xẩy ra)

5. Điều 5: CAM KẾT mang đến các tính năng hấp dẫn, phát triển auto lâu dài nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Định hướng tiện lợi, dễ dàng, sử dụng và chơi game hiệu quả

Trân trọng,
Auto VLTKM