Mua auto chỉ 100k qua ví Momo

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý:
– CHỈ ÁP DỤNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG MOMO LẦN ĐẦU VÀ CHƯA TỪNG NHẬP MÃ ƯU ĐÃI LẦN NÀO
– Ưu đãi vô hiệu nếu không nhập mã ưu đãi 01285900288 hoặc đã nhập một mã ưu đãi khác trước khi nhập mã 01285900288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *