Ưu đãi mua lic auto số lượng lớn

Nhận ngay giảm giá trực tiếp khi bạn mua auto với số lượng từ 10 lic trở lên và thanh toán qua chuyển khoảng ngân hàng. Chi tiết như sau:

– Giảm 10% phí mua auto nếu mua từ 10 lic trở lên
– Giảm 20% phí mua auto nếu mua từ 20 lic trở lên
– Giảm thêm 5% nếu thanh toán qua chuyển khoảng ngân hàng
– Có giá ưu đãi dành cho tiệm NET, liên hệ để biết thêm chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *